انجمن روماتولوژی ایران- برنامه راهبردی
انجمن روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 ماموریت:

انجمن روماتولوژی ایران به عنوان یک انجمن علمی غیر انتفاعی با فعالیت در حیطه روماتولوژی (بیماری های مفاصل، استخوان، عضلات و سیستم ایمنی) در زمینه های مشاوره، آموزش، اطلاع رسانی و تحقیق تاسیس گردیده است.

خدمات انجمن در این حوزه بدون حد و مرز به نظام  سلامت کشور و همه زیر نظامهای آن مشتمل بر وزارت بهداشت، مراکز تحقیقاتی، بیمارستانها و مراکز پزشکی آموزشی درمانی، انجمن های علمی و تخصصی پزشکی و مردم در حوزه جغرافیایی ملی و منطقه ای با بالاترین کیفیت ارائه می گردد.

در راستای این ماموریت توجه به مسایل صنفی اعضاء انجمن نیز در نظر گرفته می شود.

ارزشها:

تلاش بر آن است تا در راستای دستیابی به اهداف تشکیلات،  ارزشهای زیر سرلوحه عمل قرار گیرند: 

     1- گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش روماتولوژی در تمام سطوح  کشور در جهت برقراری عدالت اجتماعی

     2- همکاری با دستگاههای اجرایی نظام سلامت، حوزه های آموزشی و پژوهشی با هدف تسهیل و هم افزایی

     3- ایجاد زمینه‌های مناسب برای تولید دانش در زمینه علم روماتولوژی در داخل کشور

     4- رعایت اخلاق حرفه ای و انسانی

چشم انداز:

ایفای نقش محوری و موثر در آموزش، پژوهش، اطلاع رسانی و مشاوره در حوزه روماتولوژی در سطح منطقه

اهداف کلی:

      تبدیل شدن به کانون ملی آموزش و تحقیقات در زمینه روماتولوژی

     1- مرتفع ساختن نیازهای آموزشی – تحقیقاتی جامعه پزشکی درزمینه روماتولوژی
     2- توسعه تحقیقات  در زمینه روماتولوژی به  منظور استفاده از توانایی های بالقوه و بالفعل محققین
     3- همکاری  با  سایر انجمنهای علمی و مراکز پژوهشی  مرتبط با روماتولوژی و زیر مجموعه های رشته داخلی در داخل و خارج از کشور
     4- ساماندهی تشکیلات و فرآیند های مرکزی  

فعالیتها:

مهمترین فعالیتهای انجمن روماتولوژی ایران عبارتند از: 

 • برگزاری کنفرانس ها و سمینارها علمی پژوهشی موردی و ادواری  در سطح ملی و بین المللی
 • ارائه آموزشهای  تخصصی  روماتولوژی
 • تدوین مواد آموزشی در زمینه روماتولوژی
 • حمایت از فعالیتهای کاربردی و تولیدی در زمینه روماتولوژی
 • حمایت از انجام پژوهشهای روماتولوژی در جهت ارتقاء سطح سلامت 
 • برقراری ارتباط با  سایر انجمنها و سازمانهای مرتبط با حوزه  روماتولوژی در سطح ملی و بین المللی و ایجاد همکاری های فی مابین
 • همکاری با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در جهت تدوین و تعیین تعرفه های خدمات روماتولوژی
 • خدمات مشورتی به معاونت های مختلف وزارت بهداشت
 • همکاری با شرکتهای تولید کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی و دارویی ویژه روماتولوژی
 • اطلاع رسانی به عموم جامعه روماتولوژیست ها با انتشار خبرنامه و اداره سایت انجمن
 • ارائه خدمات مشاوره ای به همکاران روماتولوژی و دستگاههای اجرایی کشور
 • ارتباطات بین المللی و حضور در کنگره های معتبر بین المللی
 • انتشار کتب و نشریات علمی مرتبط به روماتولوژی
 • ایجاد ارتباط بین روماتولوژیست ها  و انجمنهای روماتولوژی ایران
 • ایجاد فرصت های مطالعاتی کوتاه و دراز مدت روماتولوژیست ها (فلوشیپ)
 • ارائه ی آموزش های مرتبط به بیماران از طریق سایت و سمینار ها
 • پشتیبانی از تشکیل انجمن های حمایتی بیماران روماتولوژی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iranianra.ir/find.php?item=1.221.135.fa
برگشت به اصل مطلب