انجمن روماتولوژی ایران- اخبار انجمن
اخبار های انجمن روماتولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۶ | 

ردیف موضوع فایل پیوست
9 پیام تبریک سال نو دکتر احمدرضا جمشیدی (رئیس انجمن ورماتولوژی ایران)
8

نتایج اقدامات انجام شده (نامه های پیوست) درخصوص دانستومتری

جهت اطلاع و بهره برداری به استحضار می رسد.

7

تصویب نامه در خصوص تعیین داروها و خدماتی که در بخش های بستری و سرپایی تحت بیمه پایه قرار می گیرند...

کد بیمه 12114 _ داروی بوسنتان _ Dose 62/5 mg قیمت 8000 تومان

کد بیمه 57848 _ داروی بوسنتان _ Dose 125 mg قیمت 12000 تومان

6 فهرست جدید اقدامات مرتبط با روماتولوژی در کتاب ارزش های نسبی خدمات و مراقبت های سلامت کلیک
5 امکان گزارش دهی آنلاین عوارض دارویی
4 درخواست انجمن روماتولوژی ایران در خصوص شباهت ظاهری قرص های پردنیزولون 5 و 50 میلی گرم کلیک
3 پاسخ معاونت محترم درمان جناب آقای دکتر سید حسن امامی رضوی به درخواست انجام و تفسیر تراکم استخوان
2 تحت پوشش بیمه قرار گرفتن داروهای بیماران روماتیسم مفصلی کلیک
1 گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن روماتولوژی ایران با نمایندگان بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی نیروهای مسلح

نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iranianra.ir/find.php?item=1.226.157.fa
برگشت به اصل مطلب