انجمن روماتولوژی ایران- اسلاید های کنگره سالیانه انجمن
اسلاید های کنگره سالیانه انجمن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۹ | 
اسلاید های پنجمین سمینار بزرگداشت دکتر محمد شفیع زاده
     لوپوس       آرتریت روماتوئید
latentLupus How to taper DMARD therapy in RA course
NPSLE RA and infection
predict of lupus flare Rheumatoid Arthritis Pulmonary Complications
REFRACTORY LUPUS NEPHRITIS Small molecules-JAKi
اسلاید های دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران
اسلایدهای روز اول دریافت فایل
اسلاید های روز دوم دریافت فایل
اسلاید های روز سوم دریافت فایل 
اسلاید های یازدهمین کنگره سالاینه انجمن روماتولوژی ایران
اسلایدهای روز اول دریافت فایل
اسلاید های روز دوم دریافت فایل
اسلاید های روز سوم دریافت فایل
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iranianra.ir/find.php?item=1.234.164.fa
برگشت به اصل مطلب