انجمن روماتولوژی ایران- اهداف انجمن
اهداف انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/12 | 
اهداف انجمن:
انجمن روماتولوژی ایران، به عنوان یک انجمن علمی غیر انتفاعی با فعالیت در حیطه روماتولوژی (بیماری های مفاصل، استخوان، عضلات و سیستم ایمنی) در زمینه های مشاوره، آموزش، اطلاع رسانی و تحقیق تاسیس گردیده است. خدمات انجمن در این حوزه بدون حد و مرز به نظام سلامت کشور و همه زیر نظامهای آن مشتمل بر وزارت بهداشت، مراکز تحقیقاتی، بیمارستانها و مراکز پزشکی آموزشی درمانی، انجمن های علمی و تخصصی پزشکی و مردم در حوزه جغرافیایی ملی و منطقه ای با بالاترین کیفیت ارائه می گردد. در راستای این ماموریت توجه به مسایل صنفی اعضاء انجمن نیز در نظر گرفته می شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iranianra.ir/find.php?item=1.245.166.fa
برگشت به اصل مطلب